Účel a poslání fondu

Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj duchovních hodnot, ochrana duchovních památek a tradic, rozvoj vzdělání, kultury a sportu.

Naším posláním je vytváření nových poutních cykloturistických tras a poutních cest pro pěší mezi poutními místy v České republice a poutními místy v zemích sousedících s Českou republikou. Za tímto účelem nechceme jenom finanční prostředky přijímat, ale chceme je také dávat. Proto je další náplní nadačního fondu poskytování pomoci na obnovu a rozvoj poutních míst, zejména těm hnutím a spolkům, které nemají velké finanční možnosti.

Naším cílem je oslovit nejenom člověka vyznávajícího duchovní hodnoty. Tento projekt si klade za cíl oslovit všechny lidičky, kteří mají rádi krásnou přírodu a zdravý pohyb. Chceme jim kromě poutních míst nabídnout klidné trasy vedoucí přírodou, zajistit kvalitní ubytování a možnost navštívení zajímavých turistických objektů na trase. Pouť tak může dostat i rozměr aktivního odpočinku vhodného i pro rodiny se staršími dětmi.

Nadační fond Poutní cesty

Spolupráce s Maticí Křemešnickou

Na počátku našeho úsilí byla snaha obnovit putování na poutní místo Křemešník, kam v minulých staletích putovalo až 60 tisíc poutníků ročně. Po více než dvou letech dobrovolné práce vydává Matice Křemešnická profesionálního cykloprůvodce provázejícího poutníky mezi významnými poutními místy středních Čech a Českomoravské vysočiny. Po pozitivních ohlasech ze strany veřejnosti, firem a jiných organizací jsme se rozhodli v započaté práci pokračovat, již pod vlajkou Nadačního fondu Poutní cesty. Naším snem je vytvořit inspirativní a klidné poutní trasy mezi duchovními oázami v České republice s propojením na zajímavá poutní místa v okolních zemích. Děkujeme všem, kteří nám pomůžou tento sen zrealizovat. Pozvěme společně náš národ k pouti. Děkujeme, že nám pomáháte 🙂

Kontaktní informace

Správní rada

Zasílání příspěvků