Želivský klášter

Želivský klášter – jeden název, mnoho podob a tváří

Na soutoku řeky Želivky s Trnávkou stojí želivský klášter. Založen byl v r. 1139 pražským biskupem Ottou, českým knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou. Komunita premonstrátů přišla brzy na jaře r. 1149, vedena opatem Gottschalkem.

Želivský klášter
Klášter Želiv

Z dlouhé a pohnuté historie kláštera nelze nezmínit období od roku 1950, kdy byl klášter oficiálně zrušen a sloužil jako internační tábor pro politicky nepohodlné kněží a církevní řeholníky. Objevují se tady jména jako kardinál František Tomášek, arcibiskup Karel Otčenášek a mnoho dalších. V roce 2011 zde byl obětem komunismu odhalen památník. Vězněné duchovní připomíná jedna stěna v ambitech kláštera, na které jsou jména všech kněží, kteří byli nuceni ve zdech kláštera přebývat.

Po roce 1954 je stavba využita jako pobočka psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě a budovy velmi chátrají.

Roku 1990 byl klášter jako takový obnoven a v nadcházejících letech důkladně opraven, konečně již vlivem svých domácích – premonstrátů.

Od roku 2010 je zapsán na seznam národních kulturních památek ČR.

Želivský klášter
Kostel Narození Panny Marie

Nabízíme na vaší pouti zcela výjimečný a ojedinělý zážitek při návštěvě i pobytu v prostorách starobylého premonstrátského kláštera s možností načerpání duševní i duchovní síly. Připraveny jsou také exkurze do klášterního pivovaru, ochutnávka pivních speciálů, návštěva klášterních sbírek a setkání s bratry premonstráty. Po celý rok pestrý kulturní program s významnými osobnostmi české i zahraniční scény. Můžete se těšit i na kompletně zrekonstruovaný kostel Narození Panny Marie od J. B. Santiniho.

Tato zastávka na poutní cestě se nedá počítat v řádu několika desítek minut, ale podle chuti a nálady výletníků klidně na pár dní. V želivském klášteře naleznete kromě klasické prohlídky též vlídnost, pokoru, a ztišení emocí při bohoslužbách a jiných pořádaných akcích premonstrátů.

K vidění je nejen klášter jako takový, jeho sbírky, cesta pokračuje dále památkami, jako je kostel Narození Panny Marie, jednopatrový konvent z konce 17.století, kostel svatého Petra a Pavla.

Dle nabídky na webu je zde kromě návštěvy pivovaru s ochutnávkou i bohatý celoroční kulturní program. Zveme vás na Želivské kulturní léto 2017, vyberou si dospělí poutníci i jejich děti.

Adresa:
Kanonie premonstrátů v Želivě
Želiv 122
394 44

Tel.: +420 731 598 889
E-mail: klaster@zeliv.eurecepce@zeliv.eu
Web: www.zeliv.euopatstvi-zeliv-hostel.hotel.cz/

Další kontakty:

  • Návštěvnické centrum: tel.: +420 725448 291, +420 569 431 234
  • Farnost Želiv: tel.: +420 604 893 831, +420 606 072 515
  • Klášterní ubytování: tel.: +420 731 598 889, +420 731 598 985
  • Klášterní restaurace: tel.: +420 608 525 725
  • Klášterní pivovar: tel.: +420 727 813 192

Želivský klášter – otevírací doba a vstupné:

Podrobné informace ohledně návštěvy a plánovaného pobytu, včetně prohlídek a kulturního programu najdete vždy aktuálně na stránkách kláštera.

Sleva pro poutníky:

Sleva 15 % na ubytování. Pozor! Tato sleva není uvedena v tištěném průvodci. Sleva 10 % na prohlídku kláštera.

Podívejte se na akce po cestě.