Sazavsky_klaster_z_ptaci_perspektivy

Místo posvěcené čistou modlitbou sv. Prokopa

Vypravte se s námi na pouť za svatým Prokopem do Sázavského kláštera a objevte místo jeho života a zázraků, na ostrohu nad řekou Sázavou. Sem před tisíci lety přišel slovanský kněz a krátce poté i mnich břevnovského kláštera poustevník sv. Prokop. Žil ve skále nad řekou, ze které vyhnal tisíc démonů a po více než dvaceti letech od svého příchodu pak nad jeskyní vybudoval s pomocí přemyslovského knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava I. klášter.

Sázavský klášter – oltář

Málokteré místo v Čechách k poutníkům promlouvá tolika vjemy jako toto místo. Snoubí se zde  tradice slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje s tradicí zakladatele západního mnišství sv. Benedikta. Místo slovanské a později, po násilném vyhnání slovanských mnichů, i latinské vzdělanosti. Vdechněte atmosféru blízkosti Prokopovy poustevnické jeskyně a základů tetrakonchy – starobylého chrámu sv. Kříže z 11. století. Užasněte nad nádherným, i když nedokončeným gotickým trojlodím z červeného kamene a unikátními mariánskými freskami v kapitulní síni z doby vlády císaře Karla IV. Můžete pohlédnout do zázračné tváře Milostného obrazu sv. Prokopa v poutním barokním chrámu nebo jej uctít v kryptě, kde je jeho relikvie. V křížové chodbě kláštera můžete obdivovat nedávno objevené a nyní postupně odkrývané barokní fresky – příběhy ze života sv. Prokopa a jeho kláštera. Prohlídková trasa zahrnuje exteriéry – severní zahradu se základy románského kostela a prostor s monumentální architekturou nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a Jana Křtitele ze 14. stol. Dále pak interiéry barokního kostela sv. Prokopa a bývalé budovy klausury, kde nahlédnete do kapitulní síně s nástěnnými malbami ze života Panny Marie. Prohlídka pokračuje expozicí nazvanou Staroslověnská Sázava. V křížové chodbě návštěvníci spatří postupně odhalované barokní fresky, které vystupují na povrch z pod bílé výmalby z 19. stol. 

Sázavský klášter – freska

Procházka Sázavským klášterem je současně návštěvou poutního místa ke sv. Prokopovi a cestou  českými dějinami, architekturou a uměním našich předchůdců od 11. století až po současnost. Celá Sázava a široké okolí je posvěceno prací a modlitbou svatého Prokopa a jeho následovníků. Přesto zde jsou některá místa, kde hledajícím poutníkům může být Bůh jaksi blíže a kde rád vyslyší jejich modlitby. Z naší strany si žádá pouze živou víru a otevřenost.

Navštivte s námi posvátná poutní místa, a připomeňte si zázraky, které Bůh učinil na přímluvu sv. Prokopa.

Adresa:
Národní památkový ústav
Správa kláštera v Sázavě
Zámecká 72
Černé Budy
285 06 Sázava

Tel.: +420 327 321 177, +420 725 875 946
E-mail: sazava@npu.cz
Web: www.klaster-sazava.czwww.mestosazava.cz

Otevírací doba:

pondělí až neděle (leden, únor, březen)

sobota, neděle, svátky (duben, říjen)

všední dny (duben, říjen)

úterý až neděle (květen, září)

úterý až neděle (červen)

úterý až neděle (červenec, srpen)

pondělí až neděle (listopad, prosinec – do 19. 12.)

Otevírací doba v závislosti na výběru okruhu prohlídky.

zavřeno

10:00 – 15:30 hod.

jen pro objednané skupiny

10:00 – 15:30 hod.

10:00 – 16:45 hod.

10:00 – 17:15 hod.

pro předem objednané skupiny

Vstupné:

Děti do 6 let a ZTP
zdarma
Děti 6 – 18 let, studenti a senioři
120,- Kč
Dospělí
170,- Kč
Rodinné vstupné
450,- Kč

Sleva pro poutníky:

Zdarma cyklosamolepka Sázavského kláštera.