Poutní kostel Křemešník

Pojďte se s námi osvěžit živou vodou na poutní kostel Křemešník

Vedle velkého množství mariánských poutních svatyní se v naší zemi vyskytuje i několik poutních míst vázaných k Nejsvětější Trojici. V Čechách jsou to např. Andělská Hora, Klášter u Nové Bystřice nebo Lnáře, na Moravě pak např. Fulnek nebo Rosice. 

Poutní kostel Křemešník

K těm nejproslulejším poutním místům vázaných k Nejsvětější Trojici ovšem patří poutní kostel Křemešník. Ten se nachází na 767 m vysokém vrchu stejného jména asi 7 km východně od Pelhřimova. Toto je cíl vaší pouti. Určitě se bude se všemi svými zajímavostmi a opředen pověstmi líbit dospělým, rodinám i dětem. 

Na jeho vrcholku, uprostřed rozsáhlých lesů, stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice. Ten je dodnes významným centrem živé víry obyvatel Vysočiny i nádhernou ukázkou harmonického sepětí architektury s krajinou a příkladem důmyslné svatotrojiční symboliky. 

Jako ke všem našim poutím, i zde se váže tajuplná legenda, kde vítězí hluboká víra v Boží zásah do života člověka. Pověst vypráví příběh pelhřimovského měšťana Matouše Chejstovského. Matouš v roce 1555 spadl do stříbrného dolu a učinil slib, že pokud vyvázne z jámy živý a zdravý, postaví na temeni kopce kapli k poctě Nejsvětější Trojice. To také splnil a zprvu nevelká dřevěná kaplička se stala cílem lidových poutí. 

V letech 1710–1720 z kapličky vznikl kamenný poutníkostelNejsvětějšíTrojice, k němuž byly roku 1734 přistavěny ambity a roku 1750 byl dokončen do dnešní barokní podoby. V roce 1750 byl kostel vysvěcen pražským biskupem A. Vokounem. 

Nezvyklou zajímavostí tohoto poutního místa je pramen, vyvěrající pravidelně  od předjaří okolo svátku sv. Matěje (24. února) a po několika měsících přestávající téct, aby se příští rok jako živá voda objevil znovu na stejném místě. 

Poutní kostel Křemešník
Poutní kostel Křemešník

O slavnostech Nejsvětější trojice o velké pouti si poutníci mohou nabrat vodu z pramene u kapličky ve svahu kopce. Odtud také vede nahoru ke kostelu stinná lesní křížová cesta, zakončená Božím hrobem. Nedaleko od něj nalezneme skalku, z níž je krásný výhled směrem na Prahu. 

Podle jedné pověsti se ve skalku proměnil ukradený zlatý kalich z kostela, který musel zloděj upustit na svém útěku pro jeho stále větší tíhu. 

Další pověst vypráví, že když na skalku vyleze svobodná dívka bez cizí pomoci a pomodlí se, do roka se vdá. Je sporné, zda by dnes dívky tuto možnost uvítaly, ale jistá pelhřimovská měšťanka nabízenou boží pomoc přijmula, a z vděčnosti prý nechala postavit na vrcholu skalky křížek. 

Další architektonickou zajímavostí je tzv. Kaple mrtvých v ambitu, v níž býval reliéf významného sochaře F. Bílka. Ten odpadl od katolické víry a přestoupil k tzv. československé církvi. Již od dob studií na táborském gymnáziu byl přítelem zdejšího expozity, a posléze pelhřimovského děkana, Františka Bernarda Vaňka (1872-1943). Děkan Vaněk působil na Křemešníku v letech 1902-1907 a své zážitky zvěčnil v románu „Na krásné samotě“. V Kapli mrtvých jsou jména obětí z obou světových válek a uloženy tělesné pozůstatky poustevníka, žijícího v podzemní jeskyni vedle kapličky se zázračným pramenem.

Adresa:
Poutní kostel Křemešník
393 01 Nový Rychnov 

Tel.: +420 775 765 955
E-mail: kremesnik.prohlidky@seznam.cz
Web: http://www.nakremesniku.cz/poutni-mistohttp://www.matice-kremesnicka.cz/

Poutní kostel Křemešník – otevírací doba:

sobota a svátky (duben,květen,červen a říjen)

neděle (duben,květen,červen a říjen)

pátek a neděle (září)

sobota a svátky (září)

pondělí až sobot (červenec a srpen)

neděle (červenec a srpen)

10:00 – 17:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

10:00 – 17:00 hod.

10:00 – 17:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

Prohlídky je možné podle zájmu uskutečnit i po 17. hodině nebo mimo otevírací dobu.  

Prohlídka trvá asi 50 minut, zahrnuje:

  • kapli Mrtvých,
  • kapli Korunovace Panny Marie,
  • kostel Nejsvětější Trojice
  • povídání o křemešnických studánkách, Větrném zámečku a poutním areálu.

Poutní hrad Křemešník – vstupné:

Studenti, důchodci, děti nad 6 let
60,- Kč
Dospělí
80,- Kč
Rodinná (2 dospělí + děti)
200,- Kč

Sleva pro poutníky:

50 % sleva ze vstupného.

Podívejte se na akce v místě.

Matice Křemešnická