Loreta

Přijďte si odpočinout pod křídla Andělů

Loreta je pozoruhodným poutním místem s bohatou historií, patřící mezi nejkrásnější a nejzajímavější barokní památky Prahy. Pokud neznáte příběh Lorety, budete velmi překvapeni, co vás zde čeká.

Loreta zvonkohra

Z ulice vejdete majestátním průčelím Jako první uvidíte známou loretánskou zvonkohru, lákající turisty z celého světa. Zvonkohra se poprvé rozezněla na den svátku Panny Marie, 15. srpna 1695. V současnosti hraje každou celou hodinu. Jde o největší historickou chrámovou zvonkohru v Evropě. Traduje se mnoho neověřených pověstí. Jedna z nejznámějších vypráví o ženě pražského pláteníka, která zemřela na mor. Když onemocněla i jeho jediná dcera, muž prosil Pannu Marii, aby ji zachránila. Slíbil za to velký dar. Nemocná se uzdravila a vyprávěla otci sen o andělech nesoucích zvonky. Pláteník z vděčnosti pořídil loretánskou zvonkohru.

Pokud se ale budete chtít zchladit na své pouti a spočinout v klidném stínu, naleznete to nejkrásnější v samém centru stavby. Svatou chýši, poutní místo zasvěcené Panně Marii. Pražská Svatá chýše se může pochlubit, že patří mezi jedny z nejlépe zpracovaných Svatých chýší na světě. Podle legendy je Svatá chýše domek, kde žila Panna Marie v Nazaretu, který andělé při vpádu Saracénů přenesli přes moře do jihoitalského Loreta.

Na protilehlé straně nádvoří je možno si prohlédnout kostel Narození Páně. Vznikl jako poslední budova z celého areálu pražské Lorety.

Loreta kostel

Rozhodně musíte navštívit první patro ambitu, kde je umístěn známý Loretánský poklad. Okouzlí vás zde mnoho cenných předmětů z doby renesance, pozdní gotiky, baroka, proslulá pražská monstrance Zlaté slunce. Neméně zajímavé jsou další cenné kusy: Diamantová monstrance, domácí oltářík s Narozením Páně z ebenového dřeva a stříbra nebo pozdně gotický kalich z roku 1510. Po Svatovítském pokladu je tato klenotnice druhou nejcennější klenotnicí v České republice.

Jako unikátní poutní místo funguje Loreta každou sobotu a neděli, kdy jsou pravidelné mše svaté. Aktuální duchovní program je zveřejňován na webu. Skupiny poutníků si mohou předem dojednat vlastní bohoslužbu mimo otevírací dobu muzea.

Tento zážitek rozhodně stojí za návštěvu a shlédnutí při vašich poutích i při rodinných výletech.

Adresa:
Loretánské náměstí 100/7
Praha 1 – Hradčany, 118 00

tel.: (+420) 220 516 740
web: www.loreta.czwww.praguecityline.cz

Otevírací doba:

pondělí až neděle (duben – říjen)

pondělí až neděle (listopad – březen)

Prohlídka trvá přibližně hodinu.
Využijete-li audio průvodce, je o něco delší, cca 80 minut.

9:00 – 17:00 hod.

9:30 – 16.00 hod.

Vstupné:

Dospělí
180,- Kč
Senioři (70+)
140,- Kč
Rodinné vstupné
370,- Kč
Studenti
120,- Kč
Děti 6 – 15 let
90,- Kč
SŠ skupiny
90,- Kč
ZŠ skupiny
60,- Kč

Vstupné platí do celého areálu včetně klenotnice a sezónních výstav.

Školní skupiny v rámci učebního programu ČR, pedagogický doprovod (max.1 ped./10 dětí) – ZDARMA!

Děti do 6 let, ZTP, kněží, jáhni a řeholní bratři a sestry mají vstup ZDARMA!

Sleva pro poutníky:

20 % z plného vstupného.