Nová-Cerekev-židovský-hřbitov

Po stopách slavných rodáků ve stínů stromů

Po náročné prohlídce majestátní synagogy vás, milí poutníci, pozveme do ticha a klidu. Odpočiňte si ve stínu stoletých stromů. Máte vzácnou možnost se na chvíli pohroužit do jiných myšlenek v sousedství starých náhrobků našich předků.

Hřbitov se nachází 100 m severovýchodně od synagogy, kterou jsme již v Nové Cerekvi navštívili. Řadí se mezi další významné židovské památky na Vysočině.

Židovský hřbitov byl založen před rokem 1690 na severním okraji městečka a roku 1866 rozšířen o pozemek s novogotickou obřadní síní. Obě části sloužily pro židovskou obec v Pelhřimově a další souvěrce v okolí.

Ve staré části hřbitova se dochovalo 138 náhrobků s hebrejskými nápisy z let 1692–1865. Pohřbívání započalo v první polovině 18. století v severním rohu hřbitova, ve druhé polovině 18. století pokračovalo ve východní a v 19. století v jižní části hřbitova. Tehdy sem byli pochováváni také Židé z Božejova (28 hrobů), Čelistné, Libkovy Vody, Ústrašína, Vlásenice, Pavlova, Rynárce, Proseče, Částrova a Kamene. Z významných osobností první poloviny 19. století zde leží rabíni Zalman Rosenzweig (+1833) a Meir Kadisch (+1842).

V nové části hřbitova je dochováno 276 náhrobků, z významných osobností jsou zde pohřbeni zdejší rabín Jicchak Pollatschek, který v Nové Cerekvi působil v letech 1842–1881, českobrodský rabín Bohumil Aron (+1900), rabín Leopold Pollak (+1926) a poslední pelhřimovský rabín Karel Freud (1858–1936). Pod sloupovým náhrobkem se zednářskými symboly najdeme urnový hrob zdejšího rodáka a významného moderního malíře Alfreda Justitze (1879–1934).

V roce 1997 byla obřadní síň z roku 1866 navrácena do majetku pražské židovské obce, která provedla její obnovu.

 

Adresa:
Židovský hřbitov Nová Cerekev u Pelhřimova
Federace židovských obcí v ČR
Maiselova 18, Praha 1
Kancelář projektu: Jáchymova 3, Praha 1

Tel.: +420 226 235 058, +420 739 614 841
E-mail: revitalizace@fzo.cz
Web: www.novacerekev.cz

Otevírací doba:

denně kromě pondělí (červen – září)

(říjen – květen)

Návštěvu hřbitova s výkladem si můžete domluvit s paní Hodíkovou na tel. +420 565 394 593.

9:00 – 12:00 hod a  13:00 – 17:00 hod.

po domluvě na tel. +420 607 231 986

Vstupné:

Všechny kategorie
dobrovolné
 

Fotogalerie:

hřbitov v NC