Kostel sv. Jakuba Většího

Románský skvost a čertovské kuželky

Kostel sv. Jakuba se dochoval ve vzácné podobě a představuje díky své unikátní umělecké výzdobě (kamenné reliéfy a malby) z konce 12. století jednu z nejvzácnějších románských památek v České republice.

Skutečnost, že nejstarším dokladem románského malířství v ČR je výzdoba hradní kaple sv. Kateřiny ve Znojmě z roku 1134, pouze podtrhuje umělecký význam jen o několik let mladší výzdoby kostela sv. Jakuba v Rovné. Kromě svého umělecko-historického významu je kostel také neobyčejně půvabnou stavbou v nádherném prostředí nedaleko řeky Sázavy.

V lodi a presbytáři se dochovaly unikátní románské nástěnné fresky objevené v roce 1944, v nadcházejících letech restaurované Františkem Fišerou. Malby jsou provedeny ve dvou fázích, časově od sebe vzdálených zhruba padesát až šedesát let. První část výzdoby pochází z doby dokončení kostela po polovině 12. století a zahrnují apsidu, triumfální oblouk a většinu maleb jižní a severní stěny.

Zajímavosti v okolí, aneb pokračujte po turistické stopě

Po načerpání další energie mezi poutěmi se vydejte po žluté turistické značce, cca 500 m od kostela uvidíte takzvanou Českou chalupu. Postavil ji dědeček Jiřího Voskovce v roce 1885. Zde byla pány Voskovcem a Werichem sepsána divadelní hra Vest Pocket Revue, která odstartovala slavnou éru Osvobozeného divadla. Po pár metrech se dostanete ke Kuželníku svatého Prokopa, kde Prokop při odpočívání na poli hrál s čertem kuželky.

Adresa:
Stříbná Skalice
obec Rovná

Web: www.cestyapamatky.cz

Otevírací doba:

Kostel je možné navštívit po předchozí domluvě buď:

  • prostřednictvím e-mailové adresy: podlesakovi@gmail.com
  • telefonicky: 602 425 815 p. Podlešák, nebo 606 573 781 paní Studničková

Vstupné:

Všechny kategorie
dobrovolné

Fotogalerie: