Co najdete v okolí zajímavého

Poznáváme známé a mnoha pověstmi opředené poutní místo s turisticky velmi atraktivními pamětihodnostmi. Byl by hřích nezavítat i do jeho blízkého okolí, kde rozhodně je co k vidění a k vnímání nejen pocitově, ale i radostně a zábavně.

Kousek pod poutním kostelem vás přivítá hotel stejného jména. Osvěžte se ve stínu a posilněte sebe i děti před návštěvou dalších zajímavostí.

Zatímco vy si budete vychutnávat vynikající gastronomický zážitek, děti rozhodně budou trávit čekání u obří šachovnice, připomínající scénu z filmu Harry Potter a kámen mudrců.

Větrný zámek

Od hlavní části cesty – poutního kostela Nejsvětější trojice vás malí poutníci záhy jistě odvlečou k obří maketě Větrného zámku, stojícího těsně u schodiště pod čelem kostela.

V roce 1930 si zde známý sochař Josef Šejnost, rodák z nedalekého Těšenova, začal stavět pseudogotický hrádeček „U sedmi havranů“ nebo také „Větrný zámek“. Plánoval zde muzeum svých prací. Stavba zůstala především z finančních důvodů dodneška nedokončena. To však nebude dozajista problém pro děti. Ty v ní uvidí přerostlý hrad z dětského pokoje a jistě zkusí nátlak na rodiče, zda by bylo možné zde bydlet.

K odvedení pozornosti dětí od hradu bude ideální záminka výhledu na celý Křemešník z ptačí perspektivy z rozhledny Pípalka. Rozhledna je vysoká 52 m, byla dokončena v roce 1993 jako společný majetek KČT Pelhřimov a Armády ČR. Po zdolání 205 schodů lze za příznivého počasí zahlédnout dokonce i Krkonoše nebo Šumavu. Orientaci v okolní krajině usnadní popisy na podlaze vyhlídkové plošiny a umístěný silný dalekohled.

Můžete se také vydat na naučnou stezku, která z větší části kopíruje přírodní rezervaci Křemešník. Hlavní okruh má 8 zastávek. Každá je opatřena lavicí se stolem, stříškou před nepřízní počasí a informativním textem o stanovišti. Dozvíte se více o lesním hospodaření, lesu samotném, flóře a fauně, léčivých studánkách.

Stříbrná studánka

Stříbrná studánka - autor kemadaj
Stříbrná studánka - autor kemadaj

Pokud ještě budou mít děti energii, máme pro ně připraven kratší, ale náročnější okruh ke Stříbrné studánce. Studánka vyvěrá ze zatopeného stříbrného dolu, je hojně navštěvována pro svou mimořádně kvalitní vodu. Chemickou analýzou bylo zjištěno, že voda je velice čistá, chudá na minerály, slabě radioaktivní a obsahuje nepatrné množství stříbra. Tím se vysvětluje, že ji můžeme uchovávat dlouhou dobu, aniž by ztrácela na kvalitě. Proto není od věci si z výletu pár litrů léčivé zázračné vody odvézt i domů.

Osvěženi čerstvou vodou ze studánky se vydejte ke Sluneční pasece, letní základně táborníků. Zde odbočíte a vystoupáte zpátky na Křemešník ke kapličce Nejsvětější Trojice u Zázračné studánky. Právě Zázračná studánka s periodickým pramenem mírně radioaktivní vody je pradávná a nepochybná příčina vzniku samotného poutního místa. Pověst o léčivých účincích vody zesílila nejvíce v době třicetileté války a zavdala hlavní impulz k narůstajícím poutím na Křemešník.

Ke studánce se váží hned dvě zajímavé pověsti. Podle první šel kdysi pod Křemešník slepec a náhodou narazil na studánku. Když si v ní omyl oči, zjistil, že opět vidí.

Druhá pověst vypráví toto: neznámý raněný voják uprchl před nepřítelem ve švédských válkách z bitvy u Jankova a dostal se na vrch Křemešník. Odplížil se tam až k jakési studánce. Omyl si své poraněné nohy a rány se mu uzdravily.

Křížová cesta

Od kaple vede podél staré pěšiny ke kostelu Křížová cesta, na které potkáte 13 nádherných kapliček. Cesta je zakončená Božím hrobem, kde ve skalní dutině spočívá tělo Krista v životní velikosti.

Lanové centrum

lanové centrum
lanové centrum

Jako poslední lákadlo pro malé poutníky, než ulehnou únavou do postele a ponoří se do sladkých snů, znaveni tolika zážitky, navštivte lanové centrum. Centrum najdete v lese na úbočí hory. Menší děti se zabaví na nízkých hravých překážkách, náročnější mohou putovat cestou v korunách stromů. Mohutné smrky stíní horké sluneční paprsky a díky svahu mohou být mezi překážkami dlouhé lanové dráhy.

A konečně jako poslední zastávka okolím poutního místa vás magickou silou přitáhne restaurace v poutním hotelu Křemešník a pak již šťastnou cestu domů a krásné sny vám i dětem.

Adresa:
Křemešník 4
Nový Rychnov
393 01 Pelhřimov

Tel. restaurace: 565 303 430
Tel. recepce: 565 303 431
E-mail: manager(@)nakremesniku.cz
Web: www.nakremesniku.cz