Ocenil sem jsem i to, že trasa otrocky nekopíruje oficiální cyklotrasy, ale využívá i jiných zajímavých cest.